top of page
Udvikling af produkter

 

I samarbejde med dig ny- eller videreudvikler vi dit produkt. Det gøres med behørig brug af 3D-modellering, strukturelle beregninger og målinger, herunder f.eks. vibrationsmålinger eller strain gauge målinger for at kunne lave det mest optimale produkt til dig og din virksomhed.

Ydelser

Tekniske tegninger

Fuld teknisk dokumentation kan leveres i form af værkstedstegninger til dit produkt. Vi laver gerne opfølgning og kontrol under fremstillings-processen i værkstedet i forhold til de specificerede krav.

Løfteanalyse af strukturer

 

Styrkeberegningerne udføres på selve modulet der skal løftes, og der foretages lokal analyse af løfteøjerne. Beregningerne udføres efter f.eks. "DNV Standard For Certification No. 2.7-3., Portable Offshore Unites" evt. i kombination med EN1993.

Beregninger af sølast

 

Strukturer og moduler der skal transporteres ad søvejen dimensioneres i forhold til at kunne holde til transportkræfterne på de forskellige verdenshave. Beregningerne udføres typisk i henhold til IMO eller GL Nobel Denton 003-4 i kombination med EN1993.

Eksplosionsanalyse

 

For at vurdere om et modul der skal ud at stå på Nordsøen kan holde til en given eksplosion, bliver der foretaget en fuld dynamisk - elasto-plastisk finite element beregning. Vurderingen foregår typisk efter firmaspecifikke krav.

Styrke- og udmattelses- beregninger

 

Styrke- og udmattelseberegninger udføres på generelle konstruktions-detaljer med kontakt og andre former for ikke-lineær opførsel.

Målinger

 

Vi kan foretage simultane målinger af vibrationer, tryk, spændinger, temperaturer, omdrejninger samt hastighed og position med GPS. Vi råder over 21 triaks accelerometre samt 9 enakse accelerometre. Strain gauges og temperatursensorer er typiske forbrugsstoffer som købes til det enkelte projekt.

bottom of page